Manual de GEOGRAFIE pentru clasa a VII-a

0.00 lei

Out stock
DE CE MANUALUL NOSTRU?

5 motive pentru care manualul Sigma este un suport real în

activitatea didactică a profesorilor de Geografie

 • Recunoscut pentru varietatea și rigurozitatea științifică a textului și a materialului cartografic, manualul îi invită pe elevii clasei a VII-a într-o călătorie fascinantă prin continentele lumii, stimulându-le curiozitatea, dorința de cunoaștere și gândirea critică.
 • Lecțiile interactive, activitățile de învățare propuse, multitudinea itemilor folosiți în testele de evaluare sunt concepute pentru a facilita înțelegerea noțiunilor geografice.
 • Este bogat în documente geografice ce oferă o experiență vizuală de excepție (ilustrații, grafice, tabele, hărți) și în exerciții diverse ce contribuie la formarea deprinderilor de muncă independentă.
 • Are o bună structură logică și sistematică, conținutul său fiind adaptat cerințelor de vârstă a elevilor.
 • Noțiunile geografice suplimentare prezentate prin Știai că… și Vreau să știu mai mult stârnesc curiozitatea și contribuie la dezvoltarea unui vocabular științific de specialitate.

Comandați manualul Sigma pentru utilizare la clasă și veți primi:

 • Planificarea calendaristică
 • Hărțile continentelor studiate în manual
 • Asistență didactică pe parcursul utilizării manualului
 • Agenda profesorului și a directorului pentru anul școlar 2024-2025

eduscoala.ro vă așteaptă să fiți parte a unei comunități active!

Stoc epuizat

Manualul Sigma de Geografie pentru clasa a VII-a oferă o experiență vizuală de excepție, cu hărți de mari dimensiuni și ilustrații deosebite. Recunoscut pentru bogăția materialului cartografic, manualul îi invită pe elevii clasei a VII-a într-o călătorie fascinantă prin continentele lumii, stimulându-le curiozitatea și gândirea critică. Lecțiile interactive și exercițiile sumative sunt concepute pentru a facilita înțelegerea profundă a geografiei și a mediului înconjurător.

Cateva dintre punctele forte ale manualului de geografie pentru clasa a VII-a propus de Editura Sigma sunt:

 • Conținuturile respectă rigoarea științifică, fiind selectate astfel încât prin operarea lor să se asigure formarea competențelor specifice dispuse prin programa școlară pentru toți elevii, la un nivel optimal.
 • Sunt prezentate atât conținuturi cu nivel de accesibilitate minim și mediu, dar și conținuturi cu caracter stimulativ („Vreau să știu mai mult” ori „Știai că…”), abordate corect din perspectiva disciplinei.
 • Manualul cuprinde și conținuturi abordate din perspectiva interdisciplinară și transdisciplinară, oferind astfel posibilitatea realizării conexiunilor dintre elementele naturale şi umane prezentate, specifice geografiei, cu cele specifice altor discipline (limba și literatura română, matematică, biologie, chimie, fizică, istorie, TIC).
 • Modul de desfășurare a unităților de învățare favorizează învățarea independentă, formarea vocabularului geografic, înțelegerea noțiunilor specifice și realizarea de corelații între componentele mediului geografic.
 • Lecțiile sunt structurate astfel încât să stimuleze atât activitatea independentă, cât și activitatea de colaborare, cu fiecare pas de studiu propus („Analizează harta/textul/imaginea/reprezentarea grafică”, „Amintește-ți”, „Precizează”, „Reține”, „Aplică”).
 • Fiecare lecție cuprinde: materiale geografice suport (hărți, grafice, imagini) cu un pronunțat caracter practico-aplicativ; rubrica „Dicționar” – în care sunt explicați termeni geografici noi; secțiuni cu informații suplimentare semnalate corespunzător („Vreau să știu mai mult”, „Știai că…”); o sinteză a lecției, cu noțiuni geografice și explicații corespunzătoare („Reține”); variate activități de învățare pentru desfășurarea cărora pot fi abordate metode didactice care să stimuleze dezvoltarea gândirii critice și formularea unor soluții la probleme actuale ale lumii contemporane, învățarea prin colaborare, investigație etc. („Aplică”, „Proiect”, „Dezbatere”, „Chestionar” sau „Portofoliu”).

Optați pentru bucuria prin învățare! Alegeți manualul de Geografie al Editurii SIGMA!

Autori

Catalina Sandulache, Mihaela Rascu, Iulian Sandulache

Disciplina

Editura

Nivel ciclu scolar

Nivel clasa