Editura Sigma

Politică returnare produse

POLITICA DE RETUR


Dacă sunteți nemulţumit de produsele cumpărate de la www.librariesigma.ro şi vreți să renunţați şi implicit să primiți banii înapoi, puteți să aplicați pentru procedura de retur a produselor în 14 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu comerciantul, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin contract la distanţa se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanţa.
Dreptul de retur în 14 zile lucrătoare se adresează doar clienţilor care au achiziţionat produse online de pe site-ul www.librariesigma.ro.
Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţa, în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.
Dreptul de renunţare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept este contorizat începînd cu:

 

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

 

În cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispoziţiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
În cazul în care comerciantul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se consideră livrate, conform menţiunilor din secţiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Obligaţiile care revin comerciantului în cazul retragerii

 

Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispoziţiile legii.
Comerciantul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.
Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secţiuni, comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de comerciant.

Cu excepţia cazului în care comerciantul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către comerciant, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

 

Conform Ordonanţei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care comerciantul acceptă să suporte acele costuri sau, în care comerciantul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, comerciantul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Exceptări de la dreptul de retragere

 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către comerciant;
– furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care comerciantul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau de a expira rapid;
– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
– furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
– contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
– prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclarităţi privind returnarea produselor vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail sau la unul din numerele de telefon afişate pe www.editurasigma.ro.