Editura Sigma

Termeni și condiții

Navigarea

website-ului www.editurasigma.ro urmată de comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
www.editurasigma.ro este administrat de S.C. Editura Sigma S.R.L. cu sediul în Str. General Berthelot, nr. 38, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11175/1991, CUI RO27669, Cont RO06PIRB4203700224002000, deschis la Piraeus Bank, Sucursala Victoria, București.

Ne rezervăm dreptul de a schimba, actualiza și modifica în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire a site-ului www.editurasigma.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile clientului la înregistrare

Pentru a putea cumpăra de pe www.editurasigma.ro, clientul trebuie să introducă datele personale pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului, clientul declară pe proprie răspundere că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.
În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la utilizarea serviciului, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, trimițând în prelabil o notificare.

Preţ și modalităţi de plată

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de livrare. Pentru comenzi mai mari de 200 lei nu se percepe nicio taxă de livrare, iar comanda se livrează prin curierat. În cazul în care comanda este mai mică de 200 lei taxa de livrare este de 17.00 lei prin serviciul de curierat (24-48 ore). 

Pentru comenzi cu ridicare personala din Bucureşti (Str. Prof Nicolae Cartojan nr 11-13, sector 2, Bucuresti. email: comenzi@editurasigma.ro, program: Luni-Vineri, orele 08-16. ) nu se percep taxe de livrare.

Plata produsului/serviciilor comandate se poate efectua:

a) prin ramburs la primirea comenzii, doar pentru comenzi mai mari de 50 lei fără taxe de transport.
b) online, cu cardul, în condiţii de siguranţă deplină, în momentul plasării comenzii. Cardurile acceptate pentru plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro).

Comanda

Clienţii pot comanda produse de pe www.editurasigma.ro fie online, cu ajutorul coşului de cumpărături, fie prin e-mail, telefon sau fax. Comanda se consideră valabilă numai după ce S.C. Editura Sigma S.R.L. confirmă clientului, telefonic sau prin e-mail, posibilitatea onorării acesteia.
Clientul poate anula comanda, telefonic sau prin e-mail, în aceeaşi zi în care a fost plasată până la ora 12.00 (banii sunt viraţi până la ora 15.00). Comanda plasată după ora 12.00 poate fi anulată până a doua zi la ora 9.00. În cazul în care comanda este plasată vineri după ora 12.00, ea se poate anula până luni la ora 9.00. Comanda nu mai poate fi anulată după ce a fost trimisă prin e-mail confirmarea expedierii coletului.
Dacă același client face mai multe comenzi în aceeaşi zi, acesta va primi e-mailuri aferente fiecărei comenzi realizate. Prin intermediul e-mailului, clientul este informat despre toate comenzile pe care le-a lansat până la acel moment.
Unele comenzi necesită acordul clientului pentru condiţiile de livrare, plată etc. Titularii acestor comenzi vor fi contactaţi de către S.C. Editura Sigma S.R.L. telefonic sau prin e-mail. Dacă în termen de 10 zile clientul nu a trimis niciun răspuns, S.C. Editura Sigma S.R.L. îşi asumă dreptul de a anula comanda.

S.C. Editura Sigma S.R.L. poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, în cazul următoarelor situații:
•    eșuarea/invalidarea tranzacției online;
•    neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului/a tranzacției;
•    clientul furnizează date incomplete sau incorecte;
•    activitatea clientului poate produce daune site-ului www.editurasigma.ro;
•    livrări consecutiv eșuate;
•    alte motive obiective: în cazul în care clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile necesare pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, S.C. Editura Sigma S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

Facturare – Plăți

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele comandate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Livrarea

Termenul de livrare va fi precizat odată cu confirmarea comenzii. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.
Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este anunțată prin e-mailul/telefonul de confirmare a comenzii.
Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra comenzilor deja plasate.
Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii clientului, prin Poșta Română sau prin curierat.
În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare precum: adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste informații înainte de finalizarea comenzii.
În ziua în care comanda dumneavoastră va fi expediată, veți fi înștiințat telefonic sau prin e-mail.
Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 48 ore de la primirea coletului.
S.C. Editura Sigma S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, care pot produce întârzieri la livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuate în vederea reexpedierii comenzii vor cădea în sarcina clientului.

 

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, clientul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între client și S.C. Editura Sigma S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Editura Sigma S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Curierat

Coletul va merge la adresa menționată în comandă și va fi înmânat personal destinatarului de către curier. Pe colet vor fi trecute datele dumneavoastră de contact, necesare în cazul în care curierul nu poate ajunge ușor la destinația menționată. Este, așadar, important să ne comunicați, în formularul de comandă, un număr de telefon la care curierul să vă poată contacta în caz de necesitate. Termenul de livrare este de 24 – 48h pentru zilele lucrătoare.

Ridicare personala

Pentru comenzi cu ridicare personala din Bucureşti (Str. Prof Nicolae Cartojan nr 11-13, sector 2, Bucuresti. email: comenzi@editurasigma.ro, program: Luni-Vineri, orele 08-16. ) nu se percep taxe de livrare.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea produselor comandate.
Prin semnarea bonului de livrare, clientul recunoaște primirea, în bune condiții și în totalitate a produselor comandate.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.editurasigma.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Editura Sigma S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.editurasigma.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail office@librariesigma.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Editura Sigma S.R.L. este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 26812.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: nume şi prenume, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională.
Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidențiale. S.C. Editura Sigma S.R.L. va putea selecta clienţii cărora le va trimite newslettere și alerte, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu toate modificările și completările ulterioare și OUG nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. S.C. Editura Sigma S.R.L. are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către client.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt: educaţie şi cultură.

Drepturile clientului

Ĩn conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:
1) Dreptul la informare (art.12).
2) Dreptul la accesul datelor (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Completarea de către client a formularelor existente pe site-ul www.editurasigma.ro echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a S.C. Editura Sigma S.R.L. și cu utilizarea și prelucrarea de către S.C. Editura Sigma S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.
Atunci când un client își creează un cont pe www.editurasigma.ro, va primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.
Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic sau prin intermeduiul Poștei Române sau a curierului. Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului prin e-mail sau printr-o scrisoare oficială trimisă de către S.C. Editura Sigma S.R.L.
S.C. Editura Sigma S.R.L. nu solicită clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

Responsabilități privind produsele

S.C. Editura Sigma S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea Politica returnare produs.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.editurasigma.ro.

Navigarea

website-ului www.librariesigma.ro urmată de comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
www.librariesigma.ro este administrat de S.C. Editura Sigma S.R.L. cu sediul în Str. General Berthelot, nr. 38, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11175/1991, CUI RO27669, Cont RO06PIRB4203700224002000, deschis la Piraeus Bank, Sucursala Victoria, București.

Ne rezervăm dreptul de a schimba, actualiza și modifica în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire a site-ului www.librariesigma.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile clientului la înregistrare

Pentru a putea cumpăra de pe www.librariesigma.ro, clientul trebuie să introducă datele personale pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului, clientul declară pe proprie răspundere că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.
În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul la utilizarea serviciului, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, trimițând în prelabil o notificare.

Preţ și modalităţi de plată

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de livrare. Pentru comenzi mai mari de 100 lei nu se percepe nicio taxă de livrare, iar comanda se livrează prin curierat. În cazul în care comanda este mai mică de 100 lei taxa de livrare este de 8.00 lei prin intermediul Poștei Române (3-5 zile lucratoare) sau de 17.00 lei prin serviciul de curierat (24-48 ore). 

Pentru comenzi cu ridicare personala din Bucureşti (Str. Prof. Nicolae Cartojan nr. 11, sector 1 sau Str. Luigi Cazzavillan nr. 12, sector 1) nu se percep taxe de livrare.

Plata produsului/serviciilor comandate se poate efectua:

a) prin ramburs la primirea comenzii;
b) online, cu cardul, în condiţii de siguranţă deplină, în momentul plasării comenzii. Cardurile acceptate pentru plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro);
c) prin OP/depunere în cont;
În situaţia în care plata nu se efectuează (valabil pentru subpunctele b şi c), comanda va fi considerată anulată şi nu va mai fi onorată.

Comanda

Clienţii pot comanda produse de pe www.librariesigma.ro fie online, cu ajutorul coşului de cumpărături, fie prin e-mail, telefon sau fax. Comanda se consideră valabilă numai după ce S.C. Editura Sigma S.R.L. confirmă clientului, telefonic sau prin e-mail, posibilitatea onorării acesteia.
Clientul poate anula comanda, telefonic sau prin e-mail, în aceeaşi zi în care a fost plasată până la ora 12.00 (banii sunt viraţi până la ora 15.00). Comanda plasată după ora 12.00 poate fi anulată până a doua zi la ora 9.00. În cazul în care comanda este plasată vineri după ora 12.00, ea se poate anula până luni la ora 9.00. Comanda nu mai poate fi anulată după ce a fost trimisă prin e-mail confirmarea expedierii coletului.
Dacă același client face mai multe comenzi în aceeaşi zi, acesta va primi e-mailuri aferente fiecărei comenzi realizate. Prin intermediul e-mailului, clientul este informat despre toate comenzile pe care le-a lansat până la acel moment.
Unele comenzi necesită acordul clientului pentru condiţiile de livrare, plată etc. Titularii acestor comenzi vor fi contactaţi de către S.C. Editura Sigma S.R.L. telefonic sau prin e-mail. Dacă în termen de 10 zile clientul nu a trimis niciun răspuns, S.C. Editura Sigma S.R.L. îşi asumă dreptul de a anula comanda.

S.C. Editura Sigma S.R.L. poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, în cazul următoarelor situații:
•    eșuarea/invalidarea tranzacției online;
•    neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului/a tranzacției;
•    clientul furnizează date incomplete sau incorecte;
•    activitatea clientului poate produce daune site-ului www.librariesigma.ro/partenerilor;
•    livrări consecutiv eșuate;
•    alte motive obiective: în cazul în care clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile necesare pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, S.C. Editura Sigma S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii.. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

Facturare – Plăți

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către client o factură pentru produsele comandate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Livrarea

Termenul de livrare va fi precizat odată cu confirmarea comenzii. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.
Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este anunțată prin e-mailul/telefonul de confirmare a comenzii.
Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra comenzilor deja plasate.
Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii clientului, prin Poșta Română sau prin curierat.
În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare precum: adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste informații înainte de finalizarea comenzii.
În ziua în care comanda dumneavoastră va fi expediată, veți fi înștiințat telefonic sau prin e-mail.
Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 48 ore de la primirea coletului.
S.C. Editura Sigma S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, care pot produce întârzieri la livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuate în vederea reexpedierii comenzii vor cădea în sarcina clientului.

 

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, clientul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între client și S.C. Editura Sigma S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. Editura Sigma S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Curierat

Coletul va merge la adresa menționată în comandă și va fi înmânat personal destinatarului de către curier. Pe colet vor fi trecute datele dumneavoastră de contact, necesare în cazul în care curierul nu poate ajunge ușor la destinația menționată. Este, așadar, important să ne comunicați, în formularul de comandă, un număr de telefon la care curierul să vă poată contacta în caz de necesitate. Termenul de livrare este de 24 – 48h pentru zilele lucrătoare.

Poştă

La scurt timp de la confirmarea comenzii (3 – 5 zile), veți primi în cutia poştală un aviz prin care sunteți informat de sosirea pachetului la oficiul poștal de care aparțineți. Din acel moment, aveți la dispoziție 10 zile pentru a vă prezenta la oficiul poștal (cu buletinul de identitate și, eventual, cu avizul), solicitând ridicarea pachetului. Trebuie avut în vedere faptul că, după 10 zile de neprezentare, Poșta Română returnează coletul expeditorului.

Ridicare personala

Pentru comenzi cu ridicare personala din Bucureşti (Str. G-ral Berthelot, Nr 38, Sector 1, București, Luni-Vineri, orele 08-16) nu se percep taxe de livrare.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier sau Poșta Română la livrarea produselor comandate.
Prin semnarea bonului de livrare, clientul recunoaște primirea, în bune condiții și în totalitate a produselor comandate.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.librariesigma.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Editura Sigma S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.librariesigma.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail contact@librariesigma.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Editura Sigma S.R.L. este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 26812.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: nume şi prenume, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională.
Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidențiale. S.C. Editura Sigma S.R.L. va putea selecta clienţii cărora le va trimite newslettere și alerte, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu toate modificările și completările ulterioare și OUG nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. S.C. Editura Sigma S.R.L. are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către client.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt: educaţie şi cultură.

Drepturile clientului

Ĩn conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:
1) Dreptul la informare (art.12).
2) Dreptul la accesul datelor (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Completarea de către client a formularelor existente pe site-ul www.librariesigma.ro echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a S.C. Editura Sigma S.R.L. și cu utilizarea și prelucrarea de către S.C. Editura Sigma S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.
Atunci când un client își creează un cont pe www.librariesigma.ro, va primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.
Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face în baza solicitării sale scrise expediate electronic sau prin intermeduiul Poștei Române sau a curierului. Ştergerea definitivă a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului prin e-mail sau printr-o scrisoare oficială trimisă de către S.C. Editura Sigma S.R.L.
S.C. Editura Sigma S.R.L. nu solicită clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

Responsabilități privind produsele

S.C. Editura Sigma S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea Politica returnare produs.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.librariesigma.ro.