SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a

25.00 lei 17.00 lei

În stoc

„SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a” este o culegere de teste de evaluare care se adresează cadrelor didactice care predau limba română, elevilor de clasa a VIII-a care se pregătesc pentru susținerea Evaluării Naționale, dar și elevilor de clasa a VII-a în vederea pregătirii acestui examen.

Alături de culegerea „Succes! Culegere de teste pentru examenul de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a”, lucrarea reprezintă o resursă valoroasă pentru activitățile remediale ce urmează să se deruleze în perioada imediat următoare, la recomandarea Ministerului Educației și Cercetării.

Culegerile au primit avizul CNPEE și MEC pentru a fi utilizate la clasă.

Cartea cuprinde:

  • Repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple;
  • Modele de teste rezolvate și baremele asociate, pentru fiecare dintre cele trei genuri literare – epic, liric și dramatic;
  • Teste de pregătire, pe care elevii sunt invitați să le rezolve individual, teste realizate de profesori și inspectori cu o vastă experiență la catedră;

Lucrarea cuprinde totodată fișe de autoevaluare a performanței în rezolvarea testelor.

De ce această culegere?

Culegerea SUCCES propusă de Editura Sigma este realizată de către un colectiv reputat de autoare. Culegerea urmărește cu atenție programa de Limba și literatura română pentru pregătirea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, aprobată cu OMEC nr. 3472/10.03.2020. Autoarele lucrării, Mariana Cheroiu, Nicoleta Kuttesch, Mihaela Mușat, Mihaela Pitrop și Amalia Stoenescu, au gândit această culegere astfel încât să contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor necesare la finalul clasei a VIII-a pentru a asigura o pregătire eficientă în vederea susținerii examenului de Evaluare națională.

Cartea este alcătuită din două părți, prima putând fi asimilată cu un compendiu de noțiuni teoretice, cu exemplele aferente, care acoperă reperele teoretice din clasele V-VIII. Aceasta facilitează procesul de reînvățare a elementelor de teorie necesare rezolvării testelor fără a mai fi necesară achiziția unor alte manuale. A doua parte este formată din două baterii de texte, unele cu bareme asociate, iar celelalte având asociate fișe de autoevaluare.

Care sunt punctele forte ale culegerii?

  • Conținutul teoretic este organizat tematic într-o succesiune ușor de parcurs, care simplifică înțelegerea și, dacă este cazul, (re)învățarea noțiunilor studiate în clasele a V-a – a VIII-a.
  • Enunțurile teoretice sunt însoțite de exemple semnificative.
  • Subiectele propuse acoperă o largă gamă de tematici atractive, din toate domeniile de cultură generală.
  • Antrenarea pentru examen, teze, concursuri se face prin teste de sinteză, alcătuite conform modelului elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, asigurând astfel familiarizarea elevilor cu structura subiectelor pe care le vor avea de rezolvat în cadrul examenului propriu-zis de Evaluare Națională.
  • Mai mult, elementele programei sunt combinate într-o manieră care permite o abordare flexibilă, asigurând învățarea elementelor de bază inclusiv în situația unor diminuări de conținut, în condițiile restrângerii timpului de învățare din cauza pandemiei.
ISBN

Editura

Nivel ciclu scolar

Nivel clasa

Disciplina