SUCCES la pregătirea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ la Matematică 2021 + GRATUIT test de antrenament online

47.00 lei

În stoc
BONUS! La achiziționarea culegerii, se primește acces GRATUIT la susținerea unui test de antrenament online! Accesul se face pe baza unui COD primit pe adresa de e-mail cu care s-a realizat comanda. Testul este alcătuit după modelul pentru Evaluarea Națională la limba română. Pe platformă, elevii își vor vedea punctajul obținut, răspunsurile greșite, rezolvările problemelor și un feedback personalizat.

„SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a” este o culegere de teste de evaluare adresate  elevilor de clasa a VIII-a care se pregătesc pentru susținerea Evaluării Naționale. Culegerea a primit avizul ME pentru a fi utilizată la clasă.

Cartea cuprinde:

  • Repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple;
  • Modele de teste rezolvate și baremele asociate, pentru fiecare dintre cele trei genuri literare – epic, liric și dramatic;
  • Teste de pregătire, pe care elevii sunt invitați să le rezolve individual, teste realizate de profesori și inspectori cu o vastă experiență la catedră.

Subiectele date la examenul de Evaluare Nationala – 2021 insotite de baremele de evaluare si notare

Culegerea SUCCES propusă de Editura Sigma este realizată în conformitate cu programa școlară de Matematică în vigoare pentru pregătirea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, avizată cu OMEC nr. 3472/10.03.2020.

Cartea cuprinde: repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple și aplicații rezolvate; exerciții și probleme de antrenament; teste în conformitate cu modelul publicat de MEC pentru Evaluarea națională 2020-2021, teste realizate de profesori cu o vastă experiență la catedră.

Auxiliarul destinat clasei a VIII-a se constituie într-o culegere în care integrarea competențelor prevăzute de programa școlară cu acelea din clasele anterioare reprezintă elementul cheie. Culegerea este construită pe baza unei planificări riguroase, care urmărește împletirea elementelor de recapitulare cu materia de zi-cu-zi. Având în vedere acest aspect important, colectivul de autori care a lucrat la realizarea auxiliarului a vizat următoarele criterii:

  1. Adresabilitatea:

Conținutul este organizat tematic într-o succesiune ușor de parcurs, care simplifică înțelegerea și, dacă este cazul, (re)învățarea noțiunilor studiate în clasele a V–VIII.
• Enunțurile teoretice sunt însoțite de exemple și contraexemple semnificative, precum și de exerciții și probleme rezolvate.
• Antrenarea pentru examen, teze, concursuri se face prin teste de sinteză, alcătuite conform modelului elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, asigurând astfel familiarizarea elevilor cu structura subiectelor pe care le vor avea de rezolvat în cadrul examenului propriu-zis de Evaluare Națională.

  1. Legătura cu programa școlară:

Fiind un instrument care îi ajută pe elevi în ceea ce privește pregătirea pentru Evaluarea Națională, structura auxiliarului, conținuturile, notațiile și abordările în înțelegerea și fixarea noțiunilor urmăresc îndeaproape programele școlare aferente claselor a V–VIII, respectând logica și coerența acestora.

  1. Conținutul:

Noțiunile matematice, algoritmii de calcul și metodele de rezolvare a problemelor sunt prezentate structurat, într-o progresie care asigură formarea și dezvoltarea competențelor vizate de programa școlară.

Exercițiile propuse, alese cu minuțiozitate, sunt structurate astfel încât să acopere în mod gradat tipurile de competențe prevăzute în programa școlară, pe patru niveluri de dificultate, astfel: nivelul 1: identificare, reprezentare; nivelul 2: aplicarea unor reguli de calcul și algoritmi, rezolvare de probleme standard; nivelurile 3 și 4: modelare, demonstrare și argumentare, interpretarea matematică a unor probleme practice.

  1. Gradul de corectitudine:

Limbajul folosit este simplu, intuitiv, dar realizează o prezentare corectă, clară și completă a contextelor de lucru. Notațiile sunt actuale, conform noii programe și tendințelor actuale. Sunt oferite indicații la exercițiile cu grad mediu de dificultate și soluții detaliate, acolo unde sarcinile de lucru sunt complexe.

ISBN

Autori

Marinela Cimpoeșu, Emilia Iancu, Istvan Matefi, Maria Popescu, Anca Toșa, Mihaela Singer, Ștefan Smărăndoiu

Nivel clasa

Editura

Disciplina