PRACTICAL COURSE OF RROMANI

150.00 lei

În stoc

Professor emeritus doctor Gheorghe Sarau is the creator of a complete system, unique worldwide, which led to the introduction of the common Rromani language in Romania at all levels of schooling and to the birth of a multitude of intellectuals of Rromani ethnicity. Mr. Sarău is the biggest specialist in the Rromani language that Romania has, and one of the most important specialists in the Rromani language worldwide. Students from all over the world come to Romania to listen to his courses.

This practical course was successfully used in the 43 intensive summer courses organized by the Ministry of Education in Romania, for learning and perfecting the knowledge of the common Rromani language, but also individually, by people interested in learning this language. This Practical Course promotes the common Rromani language, which is a balanced standard language open to all dialects in Romania and abroad. It uses the official international Rromani alphabet, adopted in 1990 during the 4th Congress of the International Rromani Union (IRU). Both beginners and advanced learners who used this Course made quick progress in developing their language skills.

New content is introduced gradually and in a learner-friendly way. The Rromani texts in the first five modules are followed by an English translation, each module comes with a Rromani-English vocabulary, and a Key to Exercises section is provided at the end of the book. This ensures good results both in a self-study or a classroom setting. Furthermore, this Practical Course incorporates the common Rromani vocabulary and provides a path to acquiring effective communication skills, allowing the learner to converse without hiccups with speakers of any Rromani dialect.

The common Rromani language ensures the deciphering of any Rromani text, spoken or written, regardless of the area of distribution and dialectal origin. Starting from 2022, at the market’s demand, since there is no practical course in Europe to learn the common Romani language, the course has been translated by Sigma Publishing into English and French.

28 în stoc

Domnul profesor emerit doctor Gheorghe Sarău este artizanul unui sistem complet, unic la nivel mondial, care a condus la introducerea în România a limbii rromani comune la toate nivelurile de școlarizare și la nașterea unei întregi pleiade de intelectuali de etnie rromă. Domnul profesor Sarău este cel mai mare specialist în limba rromani pe care îl are România, și unul dintre cei mai importanți specialiști în limba rromani la nivel mondial. Studenți din întreaga lume vin în România ca să îi audieze cursurile.

Acest curs practic a fost utilizat cu succes în cele 43 de cursuri intensive și de vară organizate de Ministerul Educației din România, pentru învățarea și perfecționarea cunoștințelor de limba rromani comună, dar și în mod individual, de către persoanele interesate de a-și însuși această limbă. Dat fiind faptul că în acest curs a fost promovată o variantă echilibrată, limba rromani comună, deschisă spre toate varietățile dialectale din România și din întreaga lume, cu utilizarea alfabetului oficial internațional rrom, adoptat în cadrul celui de-al patrulea congres internațional rrom, organizat, în 1990, de IRU (Uniunea Internațională Romani) a contribuit major la învățarea într-un timp scurt a limbii rromani comune, respectiv, la perfecționarea cunoștințelor în cazul persoanelor care o cunoașteau într-o măsură mai mică sau mai mare.

Modalitatea prietenoasă de înlănțuire gradată a noțiunilor, însoțirea textelor rrome de traduceri în engleză, atașarea de chei de verificare a modului de rezolvare a exercițiilor, cât și inserarea a câte unui vocabular rrom-englez la finalul fiecărui modul au constituit întotdeauna garanții în activitatea individuală ori sub îndrumarea unui profesor de învățare a limbii rromani comune. Prezentul curs îi permite celui care îl parcurge să se exprime lejer, utilizând lexicul comun incorporat aici, și, mai ales, să fie înțeles de absolut toți interlocutorii, vorbitori ai tuturor varietăților dialectale rrome, și să-i înțeleagă, la rândul său, pe interlocutorii vorbitori de rromani.

Limba rromani comună asigură descifrarea oricărui text rrom, vorbit sau scris, indiferent de aria de răspândire și de proveniență dialectală. Începând din 2022, la cererea pieței, deoarece nu există în Europa un curs practic de învățare a limbii rromani comune, cursul a fost tradus de Editura Sigma în engleză și în franceză.

Autori

Gheorghe Sarău

ISBN

An aprobare

Editura

Numar pagini