Pachet: Evaluare Națională de nota 10 la limba română

53.00 lei

În stoc

Cel mai complex set de culegeri de pregătire la examenul de evaluare națională la limba română, sesiunea 2021, conține culegerile „SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a” și „Succes! Culegerea de teste pentru pregătirea examenului de evaluare națională la limba română pentru clasa a VIII-a”, ambele publicate în 2020.

Antrenamentul pentru examenul de final de clasa a opta poate începe cu culegerea „SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a”! Lucrarea conține teoria necesară, din clasele V-VIII. Ea este potrivită și pentru elevii de clasa a VII-a care vor da examen în 2023 pentru că asigură o bază largă de antrenament.

Pregătirea pentru un examen de nota 10 se poate rafina, apoi, folosind culegerea „Succes! Culegerea de teste pentru pregătirea examenului de evaluare națională la limba română pentru clasa a VIII-a” care propune teste bazate pe modelul publicat de CNPEE în noiembrie 2020.

Culegerile au primit avizul CNPEE și Ministerului Educației pentru a fi utilizate la clasă.

10„SUCCES la pregătirea examenului de Evaluare Națională la Limba și literatura română” este o culegere de teste de evaluare care se adresează elevilor de clasa a VIII-a care se pregătesc pentru susținerea Evaluării Naționale, dar și elevilor de clasa a VII-a, în vederea pregătirii acestui examen. Totodată, sunt vizați atât cadrele didactice cât și părinții care supervizează pregătirea elevilor.

Cartea cuprinde:

  • Repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple;
  • Modele de teste rezolvate și baremele asociate, pentru fiecare dintre cele trei genuri literare – epic, liric și dramatic;
  • Teste de pregătire, pe care elevii sunt invitați să le rezolve individual, teste realizate de profesori și inspectori cu o vastă experiență la catedră;

Lucrarea cuprinde totodată fișe de autoevaluare a performanței în rezolvarea testelor.

De ce această culegere?

Culegerea SUCCES propusă de Editura Sigma este realizată de către un colectiv reputat de autoare. Culegerea urmărește cu atenție programa de Limba și literatura română pentru pregătirea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, aprobată cu OMEC nr. 3472/10.03.2020. Autoarele lucrării, Mariana Cheroiu, Nicoleta Kuttesch, Mihaela Mușat, Mihaela Pitrop și Amalia Stoenescu, au gândit această culegere astfel încât să contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor necesare la finalul clasei a VIII-a pentru a asigura o pregătire eficientă în vederea susținerii examenului de Evaluare națională.

Cartea este alcătuită din două părți, prima putând fi asimilată cu un compendiu de noțiuni teoretice, cu exemplele aferente, care acoperă reperele teoretice din clasele V-VIII. Aceasta facilitează procesul de reînvățare a elementelor de teorie necesare rezolvării testelor fără a mai fi necesară achiziția unor alte manuale. A doua parte este formată din două baterii de texte, unele cu bareme asociate, iar celelalte având asociate fișe de autoevaluare.

Care sunt punctele forte ale culegerii?

  • Conținutul teoretic este organizat tematic într-o succesiune ușor de parcurs, care simplifică înțelegerea și, dacă este cazul, (re)învățarea noțiunilor studiate în clasele a V-a – a VIII-a.
  • Enunțurile teoretice sunt însoțite de exemple semnificative.
  • Subiectele propuse acoperă o largă gamă de tematici atractive, din toate domeniile de cultură generală.
  • Antrenarea pentru examen, teze, concursuri se face prin teste de sinteză, alcătuite conform modelului elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, asigurând astfel familiarizarea elevilor cu structura subiectelor pe care le vor avea de rezolvat în cadrul examenului propriu-zis de Evaluare Națională.
  • Mai mult, elementele programei sunt combinate într-o manieră care permite o abordare flexibilă, asigurând învățarea elementelor de bază inclusiv în situația unor diminuări de conținut, în condițiile restrângerii timpului de învățare din cauza pandemiei.

 

Testele cuprinse în cea de-a doua lucrare – „Succes! Culegerea de teste pentru examenul de Evaluare Națională la limba română pentru clasa a VIII-a” – urmăresc cu fidelitate modelul de teste propus de CNPEE și Ministerul Educației și Cercetării în luna noiembrie 2020.

 

Autoarele lucrării, Mariana Cheroiu, Nicoleta Kuttesch, Mihaela Mușat, Mihaela Pitrop și Amalia Stoenescu propun elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a precum și cadrelor didactice care îi pregătesc un număr de cinci teste realizate pe baza ultimului model publicat de CNPEE, în noiembrie 2020. La finalul fiecărui test elevii pot găsi un formular de autoevaluare calitativă a efortului depus. Lucrarea conține de asemenea modelul propus de CNPEE și baremul aferent.

Mult succes!

Autori

Amalia Stoenescu, Mariana Cheroiu, Mihaela Mușat, Mihaela Pitrop, Nicoleta Kuttesch

Disciplina

Editura

ISBN

Nivel ciclu scolar

Nivel clasa