„Noțiuni de baza în jurul textului literar” – compendium pe niveluri de studiu – Aplicații pe texte cu modele de lucru pentru școlari

19.00 lei

Out stock

„Noțiuni de baza în jurul textului literar” – compendium pe niveluri de studiu – Aplicații pe texte cu modele de lucru pentru școlari cuprinde:
Repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple;
Teme de pregătire, pe care elevii sunt invitați să le rezolve individual, teme realizate de un profesor cu o vastă experiență la catedră;
Teme pentru fiecare dintre cele trei genuri literare – epic, liric și dramatic;
Lucrarea cuprinde totodată fișe de autoevaluare.

Stoc epuizat

Cartea cuprinde:

Repere teoretice recomandate de programa școlară, însoțite de exemple;
Teme de pregătire, pe care elevii sunt invitați să le rezolve individual, teme realizate de un profesor cu o vastă experiență la catedră;
Teme pentru fiecare dintre cele trei genuri literare – epic, liric și dramatic;
Lucrarea cuprinde totodată fișe de autoevaluare.

De ce această carte?

Cartea propusă de Editura Sigma este realizată de către un autor reputat. Cartea urmărește cu atenție programa scolara pentru disciplina Limba si literatura romana si manualele scolare aflate in uz.
Autorul lucrării, Marian Mihaescu, a gândit această carte astfel încât să contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor necesare la finalul clasei a VIII-a pentru a asigura o pregătire eficientă în vederea susținerii examenului de Evaluare națională.
Cartea este structurată pe patru secțiuni (trei obligatorii, una facultativă) și o ADDENDA (cu parcursuri alternând între obligatoriu și facultativ), propunând elevilor escaladarea treaptă cu treaptă a edificiului teoretic care se urzește în jurul textului literar.

Secțiunea I (nivel 1, V-VI, obligatoriu) – MODURILE DE EXPUNERE precizează bazele specificității textelor descriptive, narative ori dialogate, cu noțiuni și modele compoziționale din sfera tabloului / portretului literar, noțiuni de bază de naratologie (narațiune, narator, narare, acțiune, personaje), noțiuni despre dialog / monolog, manifestarea lui în textul literar și tehnica de împletire a vorbirii directe cu vorbirea indirectă.

Secțiunea a II-a (nivel 2, VII-VIII, obligatoriu) – TEXTELE LITERARE LIRICE, EPICE ȘI DRAMATICE procedează la evidențierea specificului fiecărui tip de text (pentru Textul liric ‒ prezența și mărcile eului liric, formele discursului poetic, expresivitatea realizată prin figurile de stil; pentru Textul epic – amplificarea noțiunilor de naratologie, precum viziune narativă, planuri narative și tehnici de inserție narativă, tipuri de personaje etc.; pentru Textul dramatic – forma și structura textului dramatic, conflictul dramatic etc.).
Secțiunea a II-a mai cuprinde INTERPRETAREA UNOR DETALII DIN OPERA LITERARĂ, caracterizarea personajelor din opera epică sau dramatică, explicarea titlului operei literare, interpretarea unor motive din opera literară.

Secțiunea a III-a (nivel suplimentar, VIII +) ‒ GENURI ȘI SPECII LITERARE este o extindere facultativă a Secțiunii a II-a, încercând să adune în sistem toate noțiunile de poetică generală a genurilor și a speciilor literare, pe care elevii le vor studia, firește, în anii următori de școală. La fiecare gen literar, am desfășurat întreaga paletă a speciilor, chiar dacă programa școlară de la gimnaziu le ignoră (Liric: doina, pastelul, oda / imnul, satira, idila, elegia, meditația, arta poetică, gazelul, sonetul, glossa, rondelul; Epic: basmul, legenda, schița, nuvela, romanul, fabula, povestirea științifico-fantastică, balada, poemul eroic; Dramatic: comedia, tragedia, drama).

Secțiunea a IV-a (nivel 1-2, V-VIII, obligatoriu) – COMPUNERI IMAGINATIVE, JURNALISTICE ȘI FUNCȚIONALE propune modele de compuneri descriptive, compuneri narative, compuneri jurnalistice (interviul, cronica dramatică) și compuneri funcționale (scrisoarea, cererea).
În fine, ADDENDA (nivel 1-4, V-VIII și VIII +, cu parcursuri alternative între obligatoriu și facultativ), cuprinde poetica versificației și un Breviar al figurilor de stil, explicate pe bază de texte literare și fixate prin exerciții.

ADDENDA face obiectul permanent al unor consultări interioare și este ea însăși o împletire de explicații și exersare a unor noțiuni literare.

Care sunt punctele forte ale culegerii?

Conținutul teoretic este organizat tematic într-o succesiune ușor de parcurs, care simplifică înțelegerea noțiunilor studiate în clasele a V-a – a VIII-a.
Enunțurile teoretice sunt însoțite de exemple semnificative.
Subiectele propuse acoperă o largă gamă de tematici atractive, din toate domeniile de cultură generală.
Antrenarea pentru examen, teze, concursuri se face prin teme de sinteză, alcătuite conform modelului elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, asigurând astfel familiarizarea elevilor cu structura subiectelor pe care le vor avea de rezolvat în cadrul examenului propriu-zis de Evaluare Națională.
Mai mult, elementele programei sunt combinate într-o manieră care permite o abordare flexibilă, asigurând învățarea elementelor de bază inclusiv în situația unor diminuări de conținut, în condițiile restrângerii timpului de învățare din cauza pandemiei.

Autori

Marian Mihaescu

ISBN

Nivel clasa

Nivel ciclu scolar

Editura