Matematica. Manual (in limba maghiara) pentru cls. a VI-a

29.00 lei

În stoc

Acest manual, prin conținutul său, dezvoltă capacitatea elevilor de a efectua operații logice de analiză, sinteză, comparație, abstractizare, generalizare, concretizare, de a explica pe bază de argumente, de a efectua raționamente, de a gândi divergent, de a transfera cunoștintele în situații diferite și de a se autoevalua. De asemenea, vizează formarea capacității elevului de a operaționaliza cunoștințele dobândite, de a le utiliza în situații concrete de viata, în cotidian.
Materialul este împărțit în 71 de teme, grupate în 7 capitole. Conținuturile temelor au fost astfel înlănțuite încât să permită profesorului tratarea diferitelor părti ale programei școlare în ordinea și ritmul corespunzătoare.
Activitățile și exercițiile relativ independente și foarte variate servesc scopurilor propuse, tinând cont de capacitatile elevilor. Astfel, este favorizată imbinarea dintre munca independenta a elevilor și activitatea dirijată din clasă. Fiecare tema este împărțită în două sectiuni: A
si B.
Sectiunea A (activități pregătitoare) a fiecărei teme reactivează sistemul de cunoștințe anterior asimilat, il familiarizează pe elev cu terminologia cercetării, il antrenează în descoperirea de noi cunoștințe, tehnici de lucru, procedee, noțiuni, pornind de la condițiile date,
prin aplicarea unui rationament inductiv.
Sectiunea B (cunoștinte de baza ale temei) a fiecărei teme sistematizează noțiunile și procedeele intuite, realizând o sinteză riguroasă și accesibilă.
Sectiunea Exerciții, din cadrul fiecărei teme, ofera aplicații variate prin care elevul are posibilitatea să-si fixeze, să aprofundeze, să dezvolte și să aplice creator cunoștințele dobândite, iar profesorul poate să evalueze continuu cunoștințele elevilor. În același timp, aceasta sectiune permite elevului să se autoevalueze, folosind și răpunsurile prezente în manual.
Manualul poate fi folosit diferentiat, în functie de capacitățile de întelegere ale elevilor și de obiectivele urmărite. Aceasta se realizează atât prin dispunerea gradată a sarcinilor didactice, cât și prin paragrafe facultative ca Extinderi ale continutului. În același timp, extinderile se
constituie în elemente de legătură cu ceea ce elevii vor studia în anii următori.
La sfârșitul manualului se află un set de exerciții și probleme utile în lecțiile de recapitulare finală.

Editura

Editie carte

Disciplina