Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă. Caiet cu activităţi integrate pentru clasa a IV-a

28.00 lei

În stoc

Editura Sigma vă propune pentru clasa a IV-a un caiet de vacanţă, realizat în concordanţă cu programele şcolare aprobate. Temele-umbrelă sub care s-au adunat activitățile de lucru sunt familiare copiilor, accesibile şi interesante. Cerințele sunt legate de viața reală, matematica e aplicată în cotidian, astfel încât copilul să înțeleagă la ce folosește și să trateze cu mai mult interes acest domeniu.

Author:A. TodeaC. TanciuC. ZagardniucD. PuiuL. CîrsteaM. CîrsteaO. Sacalerus

Exerciţiile din acest caiet îl ajută pe copil să folosească cunoștințele acumulate de-a lungul anului şcolar ca şi cum ar pregăti o prăjitură minunată. Separat aceste cunoștințe nu înseamnă nimic, dar împreună lucrurile capătă o cu totul altă față, altă savoare și creează bucurie. Tangențial, elevul are parte și de îmbinări ale unor cerințe ce țin de arte vizuale, de explorarea mediului sau dezvoltarea personală, dar doar pentru că am dorit să demonstrăm că ce învățăm la școală ne ajută în viața reală și că totul se îmbină. Copilul este pus în fața unor contexte multiple, a unor situații problemă, este obligat să descopere, nu să memoreze, totul bazându-se pe conexiunea de idei.

Alături de copil, în această călătorie de vacanţă, se vor afla trei prieteni – Mat, Ema şi Tică – care, acolo unde este necesar, vor participa la rezolvarea exerciţiilor propuse şi vor avea scris fiecare rezultatul obţinut. Copilul va putea completa şi el cu rezultatul său şi va putea observa dacă este asemănător cu vreunul din cele obţinute de MatEma sau Tică.

Câteva exemple de tipuri de exerciţii întâlnite:

– comunicare: realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi de exprimare; imaginarea unei continuări a unei scene de poveste; relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut…?; scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la un picnic; realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect; intuirea persoanei, a timpului; intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect-predicat; explicarea sensului cuvântului pornind de la context;

– matematică: construirea de regularităţi simple cu simboluri, numere, figuri, corpuri geometrice; utilizarea unei formule de calcul; utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale; transcrierea cu cifre romane a unor numere scrise cu cifre arabe; reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la experienţa cotidiană; scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare; scrierea procentuală (numai 25%, 50%, 75%), cu suport intuitiv; scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =; rotunjirea/ aproximare la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a unor valori numerice (preţuri, distanţe etc.); ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața cotidiană sau reprezentări grafice; efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere; utilizarea proprietăţilor adunării în calcule;

– ştiinţe ale naturii: identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese; ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după anumite criterii; realizarea unor scheme care rezumă unele fenomene și procese din natură; realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze aspectele unei investigații sugerate; interpretarea unor date din tabele, grafice, diagrame; formularea de concluzii; recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătăți; extragerea unor informații utile despre alimente prin exerciții de citire a unor etichete ale produselor alimentare; identificarea unor reguli de igienă;

– geografie: realizarea unor planuri simple ale clasei și ale școlii, utilizând forme geometrice simple; descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător; gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite categorii, pe baza unor criterii specifice; corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp; identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor; citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice;

– istorie: precizarea evenimentelor dintr-un text citit; alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evenimente/procese istorice; realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date și locuri importante, ordonate cronologic; căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discuție; exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric;

– arte vizuale şi abilităţi practice: realizarea unor jucării din diferite materiale/ deșeuri (de exemplu, robot, marionete etc.); realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, pentru decorarea cărora se pot folosi diferite procedee; realizarea de contururi, decupaje, colaje, amprentări.

Nivel ciclu scolar

Nivel clasa

Tip carte

Editura

Editie carte

An aprobare

ISBN

Tip coperta

Dimensiune coperta

Numar pagini

Autori

L. Cîrstea, M. Cîrstea, D. Puiu, O. Sacalerus, C. Tanciu, A. Todea, C. Zagardniuc

Disciplina