Istoria și tradițiile minorității rrome, cls a VII-a

42.00 lei

În stoc

Manualul Istoria și tradițiile minorității rrome, clasa a VII-a, unic pe piața cărții din România, este manualul câștigător al licitației din anul 2021, cu un punctaj maxim de 100 de puncte din 100, câte puteau fi acordate. Acesta a fost aprobat prin OMEC nr. 3884/08.06.2021. Autorii, reputați specialiști în istoria și tradițiile minorității rrome, prof. Ion Sandu și prof. Marius Căldăraru, oferă copiilor de clasa a VII-a din școlile cu predare în limba rromani un manual de o calitate excepțională.

494 în stoc

Manualul Istoria și tradițiile minorității rrome, clasa a VII-a este în concordanţă cu programa şcolară de Istoria și tradițiile minorității rrome, pentru acest nivel, cuprinzând indicatorii de referinţă, în special cei cu privire la reflectarea tuturor competenţelor specifice, sau cei privind prezenţa conţinuturilor obligatorii vizând învăţarea.

Manualul conține o scurtă prezentare a cărții cu Instrucțiuni de utilizare a manualului, pentru a îndruma elevii asupra felului în care este structurat manualul, explicând simboluri și rubrici precum: Captarea atenției, în care se realizează actualizarea cunostințelor precum și introducerea unor elemente din noua lecție; rubrica Descoperim împreună, în care sunt prezentate noile conținuturi propriu-zise ale lecției; rubrica Dicționar, în care sunt explicați pe înțelesul elevilor anumiți termeni sau anumite noțiuni; rubrica Activități, care dă o bună dinamică a structurii lecției și creează un context favorabil pentru predarea interactivă și centrată pe activități practice; rubrica Știați că…?, care urmărește să aducă informații suplimentare, de cele mai multe ori inedite, privind temele și subiectele studiate; rubrica Studiu de caz, care aprofundează noțiunile cuprinse în cadrul lecției, aducând, totodată, în prim-plan o serie de personalități istorice privind istoria și cultura rromilor.

Întrebarea adresată copiilor de către autori, De ce studiem istoria și tradițiile rromilor?, este menită să provoace elevii să reflecteze la necesitatea studierii acestei discipline în școală și să-i ghideze, de ce nu, pe tot parcursul manualului, reamintindu-le de la o lecție la alta de importanța studierii Istoriei și tradițiilor rromilor.

Manualul continuă în mod coerent temele și subiectele abordate anterior, în anii precedenți de studiu, începând în clasa a VII-a cu informații din secolul al XIX-lea, discutând problematica dezrobirii și a Curentului aboliţionist în societatea românească, a Legilor dezrobirii și continuând cu Adunările rromilor de la Cohalm şi Ibaşfalău (ianuarie şi aprilie 1919) de la începutul secolului al XX-lea.

Mai departe este prezentat și discutat unul dintre principiile de bază ale culturii rrome, cel al Rromanipen-ului, cuprinzând o serie de Obiceiuri de familie sau conceptul privind Dimensiunea magică a existenţei. Dualismul Bine – Rău, un model cultural fundamental în ceea ce privește poporul rrom.

Parcursul istoric continuă cu Rromii în perioada interbelică, discutând provocările dintre Integrare şi asimilare, sau prezentând, printr-un demers îndrăzneț, dar laudabil și necesar totodată, anumite Concepţii rasiste în România interbelică.

Foarte bine este așezată și următoarea temă, privind aspecte culturale, cea cu privire la Acţiuni de represiune îndreptate împotriva rromilor, urmând astfel șirul unor consecințe ale unor aspecte și evenimente istorice, conținuturile manualului, cele istorice și cele culturale, împletindu-se astfel în mod armonios și completându-se reciproc într-o narațiune fluentă și coerentă.

Următorul moment istoric, și cel care încheie manualul de față, îi plasează pe rromi în Comunităţile din România, după 1989, prezentând unele modalități privind Organizarea şi integrarea rromilor în structurile sociale şi politice ale României sau discutând aspecte privind Rromii şi imaginea lor în orizontul local, naţional şi european, nu în ultimul rând manualul propunând o nouă temă inedită prin titlul: Rromii – participanţi la mişcările de protest împotriva regimului comunist, provocând din nou elevii la un subiect mai puțin discutat în legătură cu rromii și regimul comunist.

Astfel, prin conținuturile cuprinse și maniera acestora de prezentare, manualul oferă o imagine clară a unor episoade marcante privind istoria și viața culturală a rromilor, reușind să împletească în mod echilibrat cele două componente printr-o narațiune fluentă și coerentă.

Fiind un manual ce urmează a fi studiat în România, se vorbește îndeosebi despre rromii din spațiul românesc, fără a fi neglijată, însă, dimensiunea internațională a romilor, fiind amintite elemente legate de și rromi din alte regiuni, precum: Polonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Italia etc., deosebit de importantă în sensul contextului internațional fiind și menționarea Congresului Mondial al Rromilor din perioada 8-12 aprilie 1971, în Anglia, la Orpington, lângă Londra, unde au participat 23 de reprezentanți din 14 țări, în urma congresului fiind stabilite o serie de simboluri ale romilor de pretutindeni, precum stegul romilor, imnul internațional al romilor Gelem, gelem sau adoptarea zilei de 8 aprilie ca Zi internațională a romilor. Cu atât mai relevante sunt aceste informații cu cât anul acesta s-a serbat centenarul acestui eveniment internațional fără precedent în istoria rromilor.

Într-o eră în care vizualul are o importanță deosebită, imaginile joacă un rol esențial în construcția manualului, autorii reușind să îmbine cu succes atât imagini mai vechi, care redau anumite etape sau episoade istorice, cât și imagini moderne care surprind viața contemporană a rromilor sau evenimente istorice recente, această simbioză făcând manualul atractiv pentru elevi și plăcut de parcurs.

Mult succes în utilizarea unui manual de nota 10!

Autori

Ion Sandu, Marius Căldăraru

ISBN

Numar pagini

Tip carte

Dimensiune coperta

Nivel clasa

Nivel ciclu scolar

Editura