Curs practic de lb. rromani pt toți

46.00 lei

În stoc

Curs practic de lb. rromani pt toți

483 în stoc

Succesul de care s-a bucurat manualul nostru de limba rromani, publicat pentru prima dată în România în anul 1994 (Limba rromani, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 240 p.), regândit şi republicat la Editura Dacia, în anul 2000, ne-a determinat să structurăm o nouă variantă, revizuită şi simplificată, sub forma unui „curs practic”, de care să beneficieze, pe lângă elevii, studenţii şi profesorii rromi, şi alte categorii de persoane interesate să (re)înveţe această limbă în mod individual sau ca studenţi la învăţământul deschis la distanţă. Fiecare modul este delimitat în cinci părţi. Prima secţiune este consacrată prefigurării chestiunilor noi de gramatică şi de lexic (în principal, pe suport ilustrativ, bine realizat de artistul plastic rrom Eugen Raportoru), ce trebuie tratate pe larg în secţiunile imediat următoare. A doua parte este întotdeauna rezervată gramaticii, a treia parte este reprezentată de textul nou (pentru citit, tradus etc.), iar cea de-a patra componentă este de fixare, pe baza exerciţiilor gramaticale, atât a noţiunilor lexicale şi gramaticale din modulul respectiv, dar, într-o manieră subtilă, şi pe baza celorlalte cunoştinţe acumulate în modulele anterioare. La finalul fiecărui modul sunt prezentate vocabularele rrom-român, cuprinzând cuvintele noi, iar la sfârşitul Cursului sunt incluse câteva tabele ce privesc flexiunile nominală şi verbală. Ca o noutate, cursul include un capitol cu „cheia exerciţiilor” şi, de asemenea, o casetă şi un CD (cu textele lecturate în limba rromni şi română). Cursul de faţă a fost conceput din perspectiva limbii rromani comune, atât prin cultivarea