Cours practique de langue rromani pour tous

150.00 lei

În stoc
Gheorghe Sarău est professeur émérite au Département de langue et littérature rromanis de la Faculté des Langues et Littératures étrangères de l’Université de Bucarest (depuis 1992).

Le nom de Gheorghe Sarău est également lié à la normalisation de la langue rromani en Roumanie, l’organisation et le développement de l’étude de la langue rromani au niveau préscolaire, scolaire, secondaire et universitaire. Il introduit, au niveau universitaire, à la Faculté des Langues et Littératures étrangères – Bucarest, le premier cours facultatif de langue rromani, en octobre 1992, comme seconde langue d’étude, en 1997, et en tant que langue principale – à partir de 2005 (jusqu’à ce jour).

Le cours pratique a également été utilisé avec succès au cours des 43 cours intensifs d’été organisés par le ministère de l’Éducation en Roumanie, pour l’apprentissage et le perfectionnement de la langue commune rromani, mais aussi de manière individuelle, par les

personnes souhaitant acquérir cette langue.

La version équilibrée promue dans ce cours de la langue commune rromani, ouverte à toutes les variétés dialectiques en Roumanie et dans le monde, en utilisant l’alphabet international rrom officiel, adopté au quatrième congrès international Rrom, organisé en 1990, par l’IRU (Union Internationale Rrom) a grandement contribué à l’apprentissage de la langue commune rromani en peu de temps, et parallèlement, au perfectionnement des personnes qui connaissaient plus ou moins cette langue.

Une façon conviviale d’enchaîner progressivement les notions, d’accompagner les textes rroms des traductions françaises, de joindre les solutions pour vérifier comment résoudre les exercices, ainsi que l’insertion d’un lexique rromani-français à la fin de chaque module de ce cours a toujours été garanti pour permettre l’activité individuelle ou sous la direction d’un enseignant. Ce cours permet également à la personne qui le parcourt de s’exprimer facilement, en utilisant le lexique commun intégré ici, et surtout d’être comprise par absolument tous ses interlocuteurs (locuteurs de toutes les variétés dialectiques rroms) et de comprendre, à son tour, ses interlocuteurs rroms.

Curs rromani-franceză – selectie pagini

28 în stoc

Cod Produs: 1410 Categorii: , ,
Domnul profesor emerit doctor Gheorghe Sarău este artizanul unui sistem complet, unic la nivel mondial, care a condus la introducerea în România a limbii rromani comune la toate nivelurile de școlarizare și la nașterea unei întregi pleiade de intelectuali de etnie rromă. Domnul profesor Sarău este cel mai mare specialist în limba rromani pe care îl are România, și unul dintre cei mai importanți specialiști în limba rromani la nivel mondial. Studenți din întreaga lume vin în România ca să îi audieze cursurile.

Acest curs practic a fost utilizat cu succes în cele 43 de cursuri intensive și de vară organizate de Ministerul Educației din România, pentru învățarea și perfecționarea cunoștințelor de limba rromani comună, dar și în mod individual, de către persoanele interesate de a-și însuși această limbă. Dat fiind faptul că în acest curs a fost promovată o variantă echilibrată, limba rromani comună, deschisă spre toate varietățile dialectale din România și din întreaga lume, cu utilizarea alfabetului oficial internațional rrom, adoptat în cadrul celui de-al patrulea congres internațional rrom, organizat, în 1990, de IRU (Uniunea Internațională Romani) a contribuit major la învățarea într-un timp scurt a limbii rromani comune, respectiv, la perfecționarea cunoștințelor în cazul persoanelor care o cunoașteau într-o măsură mai mică sau mai mare.

Modalitatea prietenoasă de înlănțuire gradată a noțiunilor, însoțirea textelor rrome de traduceri în engleză, atașarea de chei de verificare a modului de rezolvare a exercițiilor, cât și inserarea a câte unui vocabular rrom-englez la finalul fiecărui modul au constituit întotdeauna garanții în activitatea individuală ori sub îndrumarea unui profesor de învățare a limbii rromani comune. Prezentul curs îi permite celui care îl parcurge să se exprime lejer, utilizând lexicul comun incorporat aici, și, mai ales, să fie înțeles de absolut toți interlocutorii, vorbitori ai tuturor varietăților dialectale rrome, și să-i înțeleagă, la rândul său, pe interlocutorii vorbitori de rromani.

Limba rromani comună asigură descifrarea oricărui text rrom, vorbit sau scris, indiferent de aria de răspândire și de proveniență dialectală. Începând din 2022, la cererea pieței, deoarece nu există în Europa un curs practic de învățare a limbii rromani comune, cursul a fost tradus de Editura Sigma în engleză și în franceză.

Autori

Gheorghe Sarău