COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ RROMANI-CLASA I

44.00 lei

În stoc

Manualul de Comunicare în limba maternă rromani pentru clasa I, unic pe piața cărții din România, este manualul câștigător al licitației din anul 2020. Acesta a fost aprobat prin OMEC nr. 5920 din 02.11.2020. Doi dintre cei mai reputați lingviști specializați în limba rromani pe care îi are România, prof. univ. dr. Gheorghe Sarău și prof. drd. Ionel Cordovan, continuă eforturile lor de a oferi comunității rrome din România cele mai bune manuale școlare oferind copiilor de clasa I din școlile cu predare în limba rromani un manual de o calitate excepțională.

1 în stoc

Manualul de Comunicare în limba maternă rromani pentru clasa I este alcătuit din cinci unități de învățare. Manualul corespunde din punct de vedere al grafiei oficiale a limbii rromani, fiind redactat conform alfabetului standard, adoptat pentru limba rromani literară, și este realizat în conformitate cu programa școlară de limba și literatura rromani pentru clasa I în vigoare, regăsind în cuprinsul acestuia toate competențele și conținuturile de învățare specifice.

Fiind un manual care presupune comunicarea în limba maternă rromani, în completarea literelor și sunetelor specifice limbii rromani, au fost cuprinse și grafemele ä, ë, ï, utilizate mai ales pentru marcarea grafică și fonetică a vorbirii dialectale, precum și diftongii ǎ, ě, ǐ, ǒ, ŭ, care participă la descrierea anumitor trăsături fonetice, dar și morfologice, totodată putând fi utilizați și aceștia pentru a reda anumite variante dialectale ale unor termeni. Importantă, din acest punct de vedere, este și prezentarea încă din clasa I, a literelor pospoziționale: q, θ și ç, fiind foarte bine integrate pe parcursul unităților de învățare, explicațiile și exemplele construite venind în sprijinul elevilor pentru o bună deprindere a scrierii și a pronunției acestor semne grafice specifice alfabetului limbii rromani.

Majoritatea cerințelor și a exercițiilor sunt adaptate la specificul vârstei elevilor de clasa I, fiind de cele mai multe ori orientate spre joc, cum apare spre exemplu în cerința: Rangǎren e ćhaja savǎqo anav si Nana!, p. 35, care implică activitatea de colorare, în final, această abordare didactică reușind să capteze atenția elevului și să-i trezească interesul pentru învățare.

La finalul fiecărei unități de învățare este inclusă o secțiune de Recapitulare, urmată de Evaluare, acest lucru contribuind major la fixarea noțiunilor acumulate anterior, sau, după caz, la sesizarea unor eventuale cunoștințe asimilate mai greu de către unii elevi, pentru ca ulterior să se poată reveni și insista asupra acestor elemente astfel încât să se asigure acumularea completă a cunoștințelor, abilităților și competențelor din cadrul fiecărei unități de învățare de către toți elevii clasei.

Exemplele și explicațiile privind vocabularul utilizat pe parcursul manualului, redate grupat la final, în secțiunea: Alavàri rromano – rumunikano, e alavença vi e formenća save si and-o lil, p. 133, contribuie la înțelegerea cât mai fidelă a termenilor, a propozițiilor și textelor, fiind vorba de elevi de clasa I, acest instrument fiind util mai ales învățătorului sau profesorului de la clasă, care are sarcina de a relua, prin traduceri repetate, individuale sau în grup, ale termenilor și propozițiilor, pentru o bună fixare a vocabularului. Tot pentru o mai bună înțelegere a termenilor sau a sintagmelor, sunt date în multe situații variantele alternative pentru un anumit termen, sintagmă sau expresie, fiind oferită astfel paleta completă de forme posibile prezente în limbă, aceste forme paralele ilustrând aspecte fonetice, morfologice sau pur și simplu variațiuni lexicale prin care se concretizează serii sinonimice. De exemplu: trebal – si te (trebal, trebuj, trobal, trebul, kampel, si mùsaj, si lǎzïmi; xancї – zàlaga, cїra, ćìma, pìko; mothol – phenel, del dùma, vakǎrel, sboril, sborizel; kèci – sode, kozom/kazom, kabor/kobor, kiki; Laćhi texarin!, Laćhi javin!, Laćhi ranin! Această procedură devine extrem de importantă în cazul limbii rromani pentru vorbitorul nativ al unuia dintre dialecte, în acest fel, elevii vorbitori ai diferitelor dialecte ale limbii rromani vor putea recunoaște o formă sau alta atunci când o vor întâlni într-un text scris sau într-o conversație.

Mult succes în utilizarea acestui manual!

Autori

Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan

ISBN

Disciplina

Editura

Nivel clasa

Nivel ciclu scolar