Editura Sigma

Despre noi

Bun Venit la Editura Sigma.

Editura SIGMA a fost înființată în 1990 și astăzi, la 30 de ani de activitate, este una dintre cele mai cunoscute edituri de pe piața de carte școlară românească. A dezvoltat o gamă largă de materiale de studiu în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice: manuale școlare, auxiliare didactice (culegeri, antologii, metodici, ghiduri pentru învățători / profesori / părinți, dicționare, literatură pentru copii, caiete de aplicații la clasă și pentru acasă, ghiduri pentru pregătirea evaluărilor naționale), precum și cursuri universitare.

Începând din anul 1995, Editura SIGMA a participat la aproape toate licitațiile și evaluările de manuale școlare, obținând rezultate remarcabile la calitatea conținuturilor prezentate. Au fost realizate sute de titluri cu profil educațional într-un tiraj total de peste 20.000.000 de exemplare, dintre care mai mult de 7.000.000 de manuale școlare avizate de Minister. Domeniile vizate sunt: limba și literatura română, matematica, fizica, chimia, informatica, limbi străine, istorie, geografie, biologie, educație muzicală, educație plastică, științe economice, științe tehnice, drept, filozofie, științele educației, medicină, literatură. În acest proces, editura este susținută de specialiști de la catedră sau din cercetare, care și-au unit eforturile pentru a realiza un învățământ de calitate.

Pentru a asigura egalitatea de șanse și accesul copiilor de alte naționalități, Editura a realizat numeroase lucrări didactice în limbile maghiară și germană. De asemenea, editura a realizat manuale și auxiliare didactice pentru limba rromani, după care învață elevii din clasele cu predare în limba rromani din învățământul primar și liceal, precum și un manual pentru istoria și tradițiile minorității rrome (clasele VI-VIII).

Dincolo de publicarea de carte școlară, Editura SIGMA are o bogată experiență în activități și servicii educaționale alternative, precum: organizarea de cercuri de pregătire a elevilor, tabere, concursuri, expediții și serbări școlare, seminarii și conferințe pentru profesori.

În taberele școlare elevii sunt implicați într-o varietate de activități: creație literară, arte plastice (pictură, sculptură, ceramică, modelaj), origami, quilling, teatru, muzică, dans, dar și matematică, fizică aplicată, informatică, beneficiind de asistență din partea unor cadre didactice specializate. Toate activitățile taberei au o componentă de instruire și una de competiție.

Editura SIGMA organizează, începând cu 1994, Concursurile Internaționale Cangurul. Primele concursuri organizate au fost cele de matematică aplicată. Ulterior au fost organizate concursuri de limba română (Poveștile Cangurului), de mediu, de științe, de cultură și de educație civică (Cangurașul Explorator), dar și concursuri pentru limbi moderne (Cangurul Lingvist – franceză, engleză, germană). Proiectul educațional Cangurul se adresează tuturor elevilor, nu numai celor performanți, oferind fiecăruia experiențe de învățare eficientă. Pentru a asigura egalitatea de acces, concursurile Cangurul se desfășoară în limbile română, maghiară și germană. Concursurile Cangurul au fost și sunt sprijinite de: Asociația internațională Kangourou sans frontieresMinisterul Afacerilor ExterneAmbasada FranțeiAmbasada CanadeiDelegația Walonie-BruxellesInstitutul CervantesInstitutul GoetheBritish CouncilCambridge English Language AssessmentEuropean Examinatios CentreUniversitatea București – Facultatea de Matematică și, în ultimii ani, s-au desfășurat sub înaltul patronaj al Fundației Principesa Margareta